EGA เยี่ยมชม กลต. ติดตามการใช้งานบริการ API เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์


13 March 2558
1974

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดยนายพรเทพ กิตติพัฒนไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชม และติดตามการใช้บริการระบบ API เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง โดยมีนายกำพล ศรธนรัตน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

สำหรับการใช้บริการด้วยระบบ API ของ EGA ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองนั้น นอกจากทำให้ประชาชนที่ยื่นขอใช้บริการระบบให้ความเห็นชอบบุคคลในธุรกิจตลาด ทุน จาก ก.ล.ต. ได้รับบริการที่รวดเร็ว และมีความถูกต้องยิ่งขึ้น ยังเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ เจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. ในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนในการตรวจสอบรวมถึงการลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลให้สามารถบริการประชาชนนได้ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้องยิ่งขึ้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855436537859322.1073741867.542226425847003&type=3