EGA เดินหน้าจัด Roadshow ปี 2 สานต่อการให้บริการภาครัฐสู่ระดับภูมิภาค มุ่งเชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน


13 March 2558
1641

EGA เดินหน้าจัดโครงการ EGA Roadshow 2015 :e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” ปีที่ 2 เดินสายจัดสัมมนาและโรดโชว์ ให้ความรู้งานบริการต่างๆของ EGA ตั้งเป้า 4 จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประเดิม จ.นครปฐม หวังเชื่อมต่อและบูรณาการข้อมูลทุกภาคส่วน ยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ด้าน จ.นครปฐม ขานรับ พร้อมขับเคลื่อนการบริหารราชการสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีเชื่อมต่อทั้งกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดงาน EGA Roadshow 2015 : e-Government for All ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์ “ส่วนราชการระดับจังหวัดองคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อ การบริการประชาชน” และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงานสัมมนา“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” นอกจากนี้ นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา กล่าวถึงภาพรวมบริการของ EGA เพื่อภาคราชการยุคใหม่ : EGA Free Service for Government และเสวนา “กรณีศึกษา : ตัวอย่างราชการยุคใหม่ เปิดรับ ปรับตัวสู่ภาครัฐเชิงรุกด้วยระบบบริหารราชการออนไลน์” โดย สำนักงานจังหวัดนครปฐม วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และสถิติจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ถนนเพชรเกษม ห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี รวมทั้ง สื่อมวลชนในส่วนภูมิภาค ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า ๒๕๐ คน

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยถึง การจัดงาน EGA Roadshow 2015 : e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน”  ว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาและโรดโชว์บริการเพื่อภาครัฐในต่างจังหวัด โดยงานนี้ได้จัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง 4 จังหวัด ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นครสวรรค์ ภูเก็ต และนครราชสีมา ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจ รวมถึงความสำคัญของ EGA และเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของ EGA ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และ เพื่อรับทราบมุมมองหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ ใช้บริการจริงจาก EGA ที่จะสร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริง  

สำหรับการจัดงานในปีนี้เริ่มต้นที่ จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดแรกโดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาและแสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง “ส่วนราชการระดับจังหวัดองคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อ การบริการประชาชน” ซึ่งได้รับความสนใจเป็นพิเศษจาก เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี รวมทั้ง สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ในส่วนภูมิภาค กว่า 150 คน โดยรูปแบบของงาน นอกจากจะมีการสัมมนาเพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของ EGA แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและบริการของ EGA แบบ Showcase เช่น จุดทดลองใช้บริการ GIN Conference, Government Cloud บริการคลาวด์ภาครัฐ Smart Citizen Info โดยนำเสนอ ตู้ Kiosk เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐผ่านบัตร Smart Card, GAC หรือ Government Application Center แอพพลิเคชั่นที่เป็นศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นภาครัฐ พร้อมทั้งยังมีบริการ EGA Counter Service จุดบริการให้คำปรึกษา และรับแจ้งความต้องการเปิดใช้บริการทุก Service ของ EGA ให้แก่ภาครัฐ ที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.ศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนราชการระดับจังหวัดนั้น นับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government ของประเทศ เปรียบได้กับชิ้นจิ๊กซอว์ที่ต้องนำมาต่อรวมกันจึงจะเกิดเป็นภาพใหญ่อัน สมบูรณ์ ประกอบเข้ากับการบริหารงานของรัฐบาล และการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล ที่สนองความต้องการของทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นเป็นองคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อบริการ ประชาชน โดยสิ่งที่นำเสนอในการจัดงานครั้งนี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า EGA มีการพัฒนาด้าน e-Government อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบัน EGA ได้เร่งรุดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไปมากเพียงใด โดยมีโครงการที่สำคัญๆ เช่น ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ Government Information Network (GIN) ซึ่งเปรียบเหมือนถนนที่จะทำให้ข้อมูลระบบทั้งหมดของภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงกันได้ ทั้งยังมีระบบการจัดการเครือข่ายในแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้เพิ่มเติมทั้งความเร็วของแบนด์วิธ และการบริหารจัดการระบบให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ GIN แล้วกว่า 3,108 หน่วยงานทั่วประเทศ และในปีพ.ศ. 2558 ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนการใช้งานเป็น 3,500 หน่วยงาน ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud ที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ บนพื้นฐานของหลักการแชร์ทรัพยากรและงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันทาง EGA ได้มีการขยายระบบ เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานรัฐที่จะเข้าใช้ระบบมากขึ้น และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น รองรับมาตรฐานใหม่ของ Cloud Security  Alliance หรือ ซีเอสเอประเทศไทย 

ด้านนายชาติชาย อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า ความสำเร็จส่วนหนึ่งของการบริหารราชการของจังหวัด อยู่บนพื้นฐานการใช้งานเทคโนโลยี ดังนั้น วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ทางจังหวัดจะได้รับทราบถึงบริการต่างๆ ของ EGA เช่น บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ที่ปัจจุบันนับเป็นเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่องโยงข้อมูล ส่วนราชการ จากส่วนกลาง กระทรวง กรม ไปสู่ส่วนภูมิภาค จังหวัดและอำเภอได้ และยังต่อยอดบริการของเครือข่ายฯ ด้วยการถ่ายทอดการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล หรือที่หน้างานท่านจะได้เห็นการนำเสนอ GIN Conference เพื่อประสานงานและสั่งข้อราชการจากส่วนกลางไปยังจังหวัดและอำเภอ ด้วยความรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง นอกจากนี้แล้ว ยังมีบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 

“ดังนั้นแล้วกิจกรรมในงานสัมมนาในวันนี้ จึงสอดคล้องอย่างยิ่งกับวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งในอนาคตจังหวัดนครปฐมตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางแห่งการค้า และเทคโนโลยี เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ พร้อมทั้งทางด้านคมนาคม เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก นอกจากนี้ ในด้าน เทคโนโลยี นครปฐมก็พร้อมจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายไอที เพื่อเสริมศักยภาพทางด้านการค้าของภูมิภาคตะวันตกหรือกลุ่ม 8 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง จึงอยากฝากให้ทุกส่วนราชการเร่งพัฒนาบริการของตัวเองด้วยการใช้เทคโนโลยี ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานและการบริการประชาชนต่อไป”  นายชาติชาย กล่าว 

EGA Roadshow 2015 : e-Government for All มีกำหนดจัดขึ้นอีก 3 ครั้ง โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม จังหวัดภูเก็ตในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน และจังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน ลำดับ ผู้ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ทาง www.ega.or.th 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855444661191843.1073741872.542226425847003&type=3