EGA จับมือ หน่วยงานสังกัด ก.ไอซีที จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558


13 March 2558
2367

ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ความว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนของชาติ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดยส่วนการตลาดและการสื่อสาร ฝ่ายบริการให้คำปรึกษา ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ไอซีที) และหน่วยงานในสังกัด อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปี ๒๕๕๘ นี้ EGA จัดนิทรรศการนำเสนอแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” ซึ่งสำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับอีจีเอ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอนเผยแพร่ในแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” แบ่งเป็น ๙ หมวดหมู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ อีกทั้งเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน ชีวิต เพื่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน และจัดกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ โดยให้ดาวน์โหลดที่ GAC หรือ apps.go.th 

ซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ตลอดจนได้รับความสุขและความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855447007858275.1073741873.542226425847003&type=3