ถวายสัตย์ปฏิญาณเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช


13 March 2558
810

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีจีเอ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีทีจัดขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิ ได้ รวมถึงเพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตลอดจนเพื่อให้เหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเป็นพลังงานของแผ่นดิน โดยการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป โดยมีนายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม MICT ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855452687857707.1073741877.542226425847003&type=3