สุขพอที่พ่อสอน แอปพลิเคชัน


13 March 2558
16417

สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557

แอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” นี้ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการซึ่งในข้อ 9 คือ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด
    แอปพลิเคชัน : สุขพอที่พ่อสอน 
    รองรับ : iOS และ Android หรือ ดาวน์โหลดผ่าน GAC Application
    วิธีการใช้งาน :

 • กดเมนูเพื่อเลือก “พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท”
 • เลือก “พระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจ” แต่ละภาพ
 • เลือก “พระราชดำรัสและพระบรมโชวาท” แต่ละองค์
 • กดเมนูเพื่อแบ่งปัน Facebook , email หรือ บันทึกลงเครื่องเพื่อเก็บพระราชดำรัสที่ชื่นชอบ
 • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ apps.go.th

  GAC (Government Application Center) คือ ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐส่งตรงถึงมือคุณ โดย EGA ได้จัดการระบบส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยเข้าถึงบริการภาครัฐในรูปแบบของ Mobile Applications ที่สะดวก รวดเร็วสู่ภาคประชาชน

  ทำไม GAC จึงตอบโจทย์ประชาชน ได้ดีกว่าการเข้าถึงแอปพลิเคชันภาครัฐในรูปแบบเดิม

 • รวบรวม  “แอปพลิเคชันภาครัฐ” มาให้ครอบคลุมทุกบริการเพื่อประชาชน
 • ลดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเพื่อติดตั้งแอปภาครัฐที่ต้องการ
 • ตัดปัญหา ค้นหาแอปพลิเคชันภาครัฐบน App Store หรือ Google Play ไม่พบ
 • แบ่งหมวดหมู่ แอปพลิเคชันของภาครัฐไว้ 11 หมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการเลือกค้นหาแอปพลิเคชันภาครัฐ
 • ง่ายต่อการเข้าถึง เพียงเปิดการเชื่อมต่อ wi-fi , 3G หรือ edge ก็สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา
 • ยิ่งใช้งาน ยิ่งสนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในรูปแบบ Mobile Application
 • วิธีการติดตั้ง GAC

 • เข้าไปที่ App Store หรือ Google Play
 • พิมพ์คำว่า ” GAC ” ที่ช่องค้นหา
 • กด “ติดตั้ง” เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GAC
 • เพียง 3 ขั้นตอน คุณก็สามารถเริ่มต้นค้นหาและใช้งานแอปพลิเคชันจากภาครัฐ

  เอกสารแนบ

  1
  2