รัฐบาลบังคลาเทศ เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


13 March 2558
876

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูง จากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ บริษัท Petro Bangla และ บริษัท Titas Gas Transmission and Distribution สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ จำนวน ๑๙ ท่าน ซึ่งนำคณะโดย Mr. Md. Mostafa Kamal ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกทรัพยากรบุคคล Titas Gas Transmission and Distribution Company Ltd. กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA” เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอก ไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 
 

โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการบริหารงานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน การช่วยบริหารจัดการทางด้านต่างๆ ตลอดจนผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์ และมั่นคงปลอดภัยของภาครัฐ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหน่วยงานภาครัฐของประเทศบังคลาเทศให้เกิดการ พัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ” โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีจีเอ และบันทึกภาพร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855457907857185.1073741881.542226425847003&type=3