อีจีเอ จับมือ ประปานครหลวง เร่งติดตามบริการขอติดตั้งประปาใหม่ด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด สาขาภาษีเจริญ พร้อมเปิดบริการประชาชนแล้ว


13 March 2558
1463

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ โดย นายพรเทพ กิตติพัฒนไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ และคณะ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี การประปานครหลวง หรือ กปน. เร่งติดตามความคืบหน้าในการให้บริการระบบ “ขอรับติดตั้งประปาใหม่” ที่ให้บริการด้วยระบบ Citizen Smart Info หรือ การใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท (Smart Card) ๑๓ หลัก เพียงใบเดียว แทนการกรอกข้อมูลในเอกสาร ในรูปแบบออนไลน์ ที่สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ จำนวน ๕ เคาน์เตอร์ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการให้บริการด้วยระบบดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาการให้บริการเชื่อมโยง ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ที่มาใช้บริการเป็นอย่างดี ทั้งนี้ จะมีการขยายไปยังบริการรับเรื่องอื่นๆ ของ กปน. และจะนำไปติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กปน. ทั้ง ๑๘ สาขาต่อไป โดยมี น.ส.ศิริกุล โตพิกุล ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855463217856654.1073741883.542226425847003&type=3