ลด ละ เลิกกระบวนการถ่ายสำเนาเอกสาร มหาดไทยย้ำหน่วยงานในสังกัดหยุดการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน


13 March 2558
964