พิธีลงนามความร่วมมือ


13 March 2558
1625

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ส่วนประสานความร่วมมือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง

  • สมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย (TITAA)
  • สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพ (ISAKA)
  • สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย (CSA)
  • ณ ห้องประชุมวิภาวดี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคม และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งการนำความรู้มาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศไทย 

    ทั้งนี้ จะมีการจัดอบรมหลักสูตร Digital Government Awareness Training ซึ่งเป็นความร่วมมือของ ๓ สมาคม ในวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ที่โรงแรม Vie Hotel ราชเทวี ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.csathailand.org

    ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855466604522982.1073741885.542226425847003&type=3