อีจีเอ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ “ในหลวง


13 March 2558
1646

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้แทนของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่หก กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้แก่พสกนิกร และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมาย โดยกำหนดให้วันที่ ๑๙ ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/charin.thiratitayangkul/posts/10152768679949378