EGA ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2005) บริการ G-Cloud


13 March 2558
2136

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รับมอบใบรับรอง การรับรองระบบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2005) ของบริการ G-Cloud ในระดับ (IaaS) จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งนับเป็นการสะท้อนถึงการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ เป็นมาตรฐานสากล และในขณะเดียวกัน EGA ยังมีความมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้การปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีความมั่นใจในบริการและความปลอดภัยของข้อมูล  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855472451189064.1073741887.542226425847003&type=3