หน่วยงานจากสาธารณรัฐเกาหลีเข้าหารือด้านความร่วมมือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับ EGA


13 March 2558
981

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยส่วนประสานความร่วมมือ ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมและประชุมจากหน่วยงาน National Information Society Agency (NIA), National Computing & Information Agency และ Korea Trade-Investment Promotion Agency จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยการประชุมครั้งนี้ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทดได้มีการนำเสนอภาระกิจและโครงการที่สำคัญต่างๆ ของ EGA ที่ได้ดำเนินการอยู่ พร้อมการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีจากตัวแทนภาคเอกชนของสาธารณรัฐ เกาหลี ในเรื่องของความร่วมมือในโครงการที่สำคัญที่มีส่วนในการพัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่