อีจีเอ จัดอบรมนักพัฒนา หวังเพิ่มศักยภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บนคลาวด์ภาครัฐ


13 March 2558
1291

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ สู่การเชื่อมโยง e-CMS ๒.๐ On Cloud” ให้กับผู้พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายอธิบดี ลิมสัมพันธ์สันติ ผู้จัดการส่วนพัฒนาแอปพลิเคชั่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดทั้งงาน เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้อง จามจุรี ๒ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ชั้น เอ็ม

สำหรับการอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้พัฒนา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐที่มีความสนใจ ทั้งในด้านมาตรฐานกระบวนการ และมาตรฐานด้านข้อมูลในการเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ของหน่วยงานภาครัฐ และให้ผู้พัฒนาสามารถปรับปรุงระบบสารบรรณฯ ให้สามารถรับส่งข้อมูลและเชื่อมโยงกับระบบ e-CMS version ๒.๐ บน Cloud ของ อีจีเอ ได้อย่างถูกต้องต่อไป

การเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ มีผู้พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ๒๓ คน อาทิ จาก บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด, บริษัท bizpotential, บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด, กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), บริษัท เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด, GT TECHNOLOGIES CO., LTD., บริษัท เอ็นเตอร์ไพรซ์ ซิสเต็ม จำกัด, บริษัท เคดับบลิว โซลูชั่น จำกัด, กรมควบคุมโรค, ประกันสังคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855625831173726.1073741902.542226425847003&type=3