อีจีเอ ลงพื้นที่พิษณุโลก-สุโขทัย รับฟีดแบ็คจริงจากหน่วยงานภาครัฐ


25 July 2557
877

อีจีเอใส่ใจภาครัฐทุกภาคส่วน จับมือ สำนักงบฯ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงไอซีที และหน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลาง นำทีมลงพื้นที่จริงรับฟีดแบ็คทุกโครงการ หวังกระตุ้นยอดการใช้งานและพัฒนางานไอทีภาครัฐในระดับภูมิภาค

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีจีเอ นำคณะเดินทางจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง อาทิ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงไอซีที สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมถึง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพลังงาน และกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานที่ใช้บริการไอทีภาครัฐของอีจีเอ ลงพื้นที่พบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย รวมถึงหน่วยงานในจังหวัด เพื่ออัพเดทบริการภาครัฐแนวใหม่ที่ดำเนินการโดยอีจีเอ พร้อมถือโอกาสรับฟีดแบ็คทุกโครงการจากทุกส่วนราชการของทั้ง 2 จังหวัด มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานราชการในระดับภูมิภาคเข้าใจถึงความสำคัญของงานด้าน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการต่างๆ อาทิ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network:GIN) ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) บริการอีเมล์กลางภาครัฐ (MailGoThai) บริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring:Govmon) เป็นต้น

โดยมี นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ นายประทีป ศิลปเทศ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการลงพื้นที่ประชุมติดตามงานของอีจีเอและคณะ ณ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกตามลำดับ พร้อมเชิญหน่วยงานราชการในจังหวัดทั้งหมดเข้าร่วมประชุมรับฟังบริการจากอีจี เอและให้ข้อมูลตอบกลับทั้งในส่วนความพึงพอใจและปัญหาในการใช้บริการ โดยทั้ง 2 จังหวัดได้เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนางานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการดำเนินงานหรือการปฏิบัติราชการอย่างสะดวกรวดเร็วภายในองค์กร สืบเนื่องถึงการนำไปพัฒนางานด้านการให้บริการประชาชนในอนาคต

ไอรดา เหลืองวิไล เปิดเผยว่า ในฐานะที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทย ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการทั่วประเทศนั้น ต้องยอมรับว่าส่วนราชการระดับภูมิภาค นับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และจะนำไปสู่การบริการประชาชนได้อย่างแท้จริง  

อีจีเอ ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จริงอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีการจัดกิจกรรมโร้ดโชว์ที่จังหวัดชลบุรีไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา เพื่อแจ้งบริการใหม่ และรับฟังปัญหาจากหน่วยงาน อีกทั้งมีการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์สารสนเทศของหน่วยงานเพื่อดูแลความ เรียบร้อยและรับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่ไอทีโดยตรง ซึ่งขณะนี้ได้มองเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าหน่วยงานภาครัฐหลายส่วนยังมีความเข้า ใจที่คลาดเคลื่อนในส่วนของบริการจากอีจีเอ และอีจีเอต้องจัดการกับปัญหาอย่างไร เช่น การติดตั้งอุปกรณ์เราท์เตอร์ GIN โดยยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งทางอีจีเอจะได้ดำเนินการประสานกับส่วนกลางและจัดการให้เป็นไปตามความ ประสงค์ของหน่วยงานในระดับภูมิภาคต่อไป 

ทั้งนี้ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมถึง ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงไอซีที ยืนยันถึงประโยชน์ของการใช้บริการต่างๆของอีจีเอ โดยที่หน่วยงานภาครัฐไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประเด็นสำคัญที่สุดคือการประหยัดงบประมาณ โดยเฉพาะหากหน่วยงานใช้บริการจากอีจีเออย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วจะสามารถ ประหยัดทั้งงบประมาณและบุคลากรด้านไอทีได้เป็นจำนวนมาก โดยผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมได้ยืนยันถึงการใช้งานทุกบริการของอีจีเออย่าง เต็มรูปแบบแล้วทั้งกระทรวง เช่นเดียวกันกับกระทรวงพลังงานและกรมราชทัณฑ์ ซึ่งพร้อมใจให้การสนับสนุนและข้อแนะนำในการใช้บริการ 

“หลังจากนี้ ทางอีจีเอยังจะมีการลงพื้นที่อื่นๆ อีกอย่างต่อเนื่อง และอาจมีการสัมมนาใหญ่เพื่อรับฟังเสียงจากหน่วยงานระดับภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีในการรับฟังข้อเสนอแนะและประชาสัมพันธ์บริการจากอีจีเอ และเพื่อเป็นการตอกย้ำให้หน่วยงานภาครัฐมั่นใจว่าเมื่อมาใช้บริการของอีจีเอ แล้ว จะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลให้คำปรึกษาและติดตามการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ Contact Center ที่พร้อมรับเรื่องตลอดเวลา โดยไม่มีวันหยุด (24×7)” นางไอรดากล่าวทิ้งท้าย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855633587839617.1073741905.542226425847003&type=3