มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เยี่ยมชมดูงาน อีจีเอ


25 July 2557
580

นายอุสรา วิสารทานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ๔๓ คน นำคณะโดย นายอัฐเดช วรรณสิน ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

  

การเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

สำหรับการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นการแนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ)” โดย นายจิตติ กาหลง ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส ฝ่ายบริการให้คำปรึกษา จากนั้นมอบของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855657984503844.1073741910.542226425847003&type=3