อีจีเอ รับเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ และ ตปส. กิตติมศักดิ์ จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


25 July 2557
3145

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ และ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและรับมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ และ เครื่องหมายการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.) กิตติมศักดิ์ ตามลำดับ จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๑” เนื่องจาก  อีจีเอ (EGA) ทำคุณประโยชน์ ให้ความร่วมมือ ตลอดจนให้การช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จนทำให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จสมความมุ่งหมายของทางราชการเป็นอย่างดี โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานและมอบเครื่องหมายในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๕๑๗  อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855665427836433.1073741912.542226425847003&type=3