สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่ เยี่ยมชมดูงาน อีจีเอ


25 July 2557
276

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ นำโดย นางสาวศศิธร พำนัก ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๕ ท่าน จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

วัตถุประสงค์ในการเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) นั้นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ ทางภาครัฐ รวมถึงยังเป็นแหล่งความรู้ด้านการจัดการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าศึกษาเข้าดูงาน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าว มีการชมวีดิทัศน์ “การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร

หน่วยงานภาครัฐของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และวีดิทัศน์ “บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  อีจีเอ  จากนั้นเป็นการแนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ)” โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.690728514298835.1073741931.100000850770441&type=3