จัดการอบรมการใข้งานระบบประชุมทางไกล G Conference ให้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชาย แดนที่ ๔๓


25 July 2557
819

๗ มีนาคม ๒๕๕๗ — ณ ห้องปฏิบัติการระบบประชุมทางไกล สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติในการจัดฝึกอบรมการใข้งาน ระบบประชุมทางไกล G Conference ให้แก่  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ (กก.ตชด.๔๓ จังหวัดสตูล) โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมทางไกลจำนวน ๔๕ ท่าน ตั้งแต่ระดับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตชด. รวมถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษ โดยระบบ G Conference จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการประชุม วางแผน หรือติดตามการประเมินสถานการณ์ ได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่านโครงข่าย Government Information Network (GIN)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.687512651287088.1073741925.100000850770441&type=1