ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เยี่ยมชมดูงาน อีจีเอ


25 July 2557
1886

นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นำคณะโดย อาจารย์เฉลิมพล ศรีทอง และ อาจารย์อรพิณ บุญสิน และนักศึกษาจาก หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน ๔๐ คน  ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

การเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์ชีวิต ตลอดทั้งทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาต่อไป

สำหรับการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าว มีการชมวีดิทัศน์ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และวีดิทัศน์ “บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  อีจีเอ  จากนั้นเป็นการแนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ)” โดย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และบรรยาย เรื่อง “การให้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  (อีจีเอ)

(Government Cloud Service by EGA)” โดย นายมนตรี อึ้งวิจิตรอำไพ ผู้จัดการส่วนบริการระบบสารสนเทศ สำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.682244311813922.1073741921.100000850770441&type=1