กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเยี่ยมชมดูงาน EGA


25 July 2557
1059

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (EGA) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร นำโดย นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๓ ท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (EGA) เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

การมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปบทบาทภารกิจของ EGA รวมทั้งแนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคลาวด์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว มีการชมวีดิทัศน์ “บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  EGA  และ แนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ” โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
การบรรยาย เรื่อง “แนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และ “การให้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ  (Government Cloud Service by EGA)” โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.667501726621514.1073741919.100000850770441&type=1