อีจีเอ อวยพรและขอพร รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗


25 July 2557
930

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (EGA) เข้าอวยพรและขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ จาก นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์      นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗  ณ ชั้น ๙ ห้องรับรองต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

นอกจากนี้ เข้าอวยพรและขอพร ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถนนพระราม ๖ 

และเข้าอวยพรและขอพร จาก ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกับสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามลำดับ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.660556847316002.1073741918.100000850770441&type=1