DGA เปิดความท้าทายใหม่หารือ ‘เกาหลี-ไทยด้านรัฐบาลดิจิทัล’ เตรียมยกระดับรัฐบาลดิจิทัล ดันดัชนี EGDI พุ่งอันดับ 40 ตามเป้า


15 June 2567
DGA เปิดความท้าทายใหม่จับมือ ‘รัฐบาลเกาหลี-ไทยด้านดิจิทัล’ เตรียมยกระดับรัฐบาลดิจิทัล ดันดัชนี EGDI พุ่งอันดับ 40 ตามเป้า

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เข้าร่วม ‘งานประชุมความร่วมมือของรัฐบาลเกาหลี-ไทยด้านดิจิทัล’ ที่จัดโดย Ministry of Interior and Safety (MOIS) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท โดยมี นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เป็นผู้แทนจาก DGA เข้าร่วมงานในช่วงเช้า และให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศเกาหลีใต้ นำโดย Mr. Ko, Ki-dong, Vice Minister, Ministry of the Interior and Safety (MOIS) Mr. Jeong, Jae-yoon Presidential Committee on the Digital Platform Government (DPG) Mr. Lee, Hyo-chang Korea Local Information Research & Development Institute (KLID) และ Mr. Yoo Joung-won Director National Information Society Agency (NIA) ประชุมเพิ่มเติมในช่วงบ่ายที่สำนักงานฯเพื่อแบ่งปันสถานะปัจจุบันและประสบการณ์ของทั้งสองประเทศในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และแนวทางศูนย์ความร่วมมือด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศเกาหลี (Digital government cooperation center Project Overview) พร้อมหารือร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความท้าทายใหม่พลิกโฉมการทำงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

สำหรับการประชุมครั้งนี้ Mr. Ko, Ki-dong ได้นำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมศูนย์ความร่วมมือด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศเกาหลี (Digital government cooperation center Project Overview) พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศเกาหลี ได้แก่ แพลตฟอร์มดิจิทัลของภาครัฐ การยืนยันตัวตนด้วย Digital ID การนำเข้าและการส่งออกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการบูรณาการข้อมูล และการบูรณาการข้อมูลระดับท้องถิ่น (Introduction of Korea’s digital government cases #Digital platform government / Digital ID/E-Customs / Local Informatization) รวมถึงแสดงความยินดีในความร่วมมือนี้ซึ่งนอกจากได้หารือถึงโอกาสการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว นับเป็นการผนึกกำลังครั้งแรกที่ประเทศเกาหลี-ไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงแชร์ประสบการณ์ของความสำเร็จร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการให้บริการรัฐสำหรับประชาชนให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร กล่าวว่า ประเทศไทยมีก้าวหน้าอย่างมากในการดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการให้บริการภาครัฐสามารถตอบความโจทย์ต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาความก้าวหน้าของประเทศเกาหลีในด้านรัฐบาลดิจิทัล จึงเป็นต้นแบบหนึ่งในการดำเนินงานของประเทศไทย ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยตระหนักดีว่าการเดินทางสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนั้น มีความซับซ้อนและต้องการความร่วมมือจากประเทศที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก การหารือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ DGA จึงมุ่งเน้นไปที่เรื่องของแพลตฟอร์มรัฐบาลดิจิทัล การระบุตัวตนดิจิทัล (Digital ID) และประเด็นสำคัญอื่นๆ ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเวทีแห่งโอกาสในการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันและวางรากฐานสำหรับโครงการความร่วมมือในอนาคตได้ สำหรับประเทศไทยเองก็จะนำประโยชน์ที่เกิดจากการแชร์ไอเดียไปประยุกต์ใช้เพื่อปูทางให้ประเทศไปถึงเป้าหมายอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Government Development Index: EGDI) ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 40 ของโลกได้เร็วขึ้น