สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี


31 May 2567
58
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ครบรอบ 6 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ DGA เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ บูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายภัตตาหาร และถวายสิ่งของจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันผลักดันองค์กรให้เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุน เชื่อมโยงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศต่อไป