DGA Kickoff ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 3 จับมือพันธมิตรชั้นนำด้านข้อมูล มุ่งพัฒนาบุคลากรภาครัฐภายใต้แนวคิด Data Driven Organization


13 May 2567
DGA Kickoff ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 3 จับมือพันธมิตรชั้นนำด้านข้อมูล มุ่งพัฒนาบุคลากรภาครัฐภายใต้แนวคิด Data Driven Organization
DGA Kickoff ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 3 จับมือพันธมิตรชั้นนำด้านข้อมูล มุ่งพัฒนาบุคลากรภาครัฐภายใต้แนวคิด Data Driven Organization

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute : DIGI) ภายใต้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงาน Kickoff โครงการ DIGI Data Camp Season 3 – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 3 ซึ่งเป็นโครงการอบรมบุคลากรภาครัฐสุดพิเศษที่จะพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความสามารถด้านข้อมูลเพื่อเฟ้นหาอัศวินข้อมูลภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐไปสู่การเป็น Data Driven Organization จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงความสำเร็จของโครงการที่ได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากถึง 1,274 คน หรือ 438 ทีม โดยขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ Tableau, NT, UNDP, สสว., BAC, Gable และ AWS ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนภาครัฐปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Digital Skill ให้กับบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

DGA Kickoff ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 3 จับมือพันธมิตรชั้นนำด้านข้อมูล มุ่งพัฒนาบุคลากรภาครัฐภายใต้แนวคิด Data Driven Organization

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า โครงการ DIGI Data Camp Season 3 นี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด Data Driven Organization’ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความรู้และปรับพฤติกรรมการทำงานให้เป็น Data Driven Organization มากขึ้น ทั้งในด้านทักษะการสร้างความเข้าใจเชิงลึกจากข้อมูล (data insight) เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล (Data Community) และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรภาครัฐให้เกิดประโยชน์ สามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชนในการใช้งานบริการรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต

DGA Kickoff ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 3 จับมือพันธมิตรชั้นนำด้านข้อมูล มุ่งพัฒนาบุคลากรภาครัฐภายใต้แนวคิด Data Driven Organization

โดยโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 : รอบก่อร่างสร้างพื้นฐาน (Basic Training) เป็นการจัดการฝึกอบรมจากทีมงานมากประสบการณ์ ตลอด 5 วัน พร้อมรับ Certificate สำหรับผู้ผ่านการอบรม และ ระยะที่ 2 : รอบปั้นอัศวิน (Exclusive Training & Pitching) เป็นการคัดเลือกทีมที่มีผลงานที่น่าสนใจจำนวน 8 ทีม จากรอบก่อร่างสร้างพื้นฐาน (Basic Training) เข้าสู่รอบฝึกฝน และพัฒนาอย่างเข้มข้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytic เป็นที่ปรึกษาผ่าน Data Clinic ให้กับทีมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อเฟ้นหาทีมอัศวินข้อมูลภาครัฐ โดยทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 4 อันดับจากคณะกรรมการ และทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากประชาชนจะได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ และรางวัลสุดพิเศษอีกมากมายสามารถติดตามอัปเดตได้ที่ Facebook: Data Innovation and Governance Institute, DIGI