DGA ผสานพลัง 72 หน่วยงานรัฐ ปชส.ชวนโหลดซูเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ให้ปชช.เข้าถึง 143 บริการรัฐรวดเร็ว ช่องทางเดียว!


19 March 2567
86
DGA ผสานพลัง 72 หน่วยงานรัฐ ปชส.ชวนโหลดซูเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ให้ปชช.เข้าถึง 143 บริการรัฐรวดเร็ว ช่องทางเดียว!

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านซูเปอร์แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจาก 72 หน่วยงานพันธมิตร พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เพื่ออัปเดตสถานะปัจจุบันแอปฯ ทางรัฐ และความสำเร็จของความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและเอกชนในการสื่อสารแอปฯ ทางรัฐที่ผ่านมา พร้อมทั้งเชิญชวน 72 หน่วยงานพันธมิตรร่วมผลักดันแอปฯ ทางรัฐเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในแอปพลิเคชันเดียว ผ่านช่องทางการสื่อสารของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้บริการของแต่ละหน่วยงานได้ทั่วถึง สะดวกทุกที่ ทุกเวลาแล้ว ยังนับเป็นการผสานพลังทวีคูณในการเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัล สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับความร่วมมือและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแอปฯ ทางรัฐจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีเพื่อร่วมผลักดันให้แอปฯ ทางรัฐเป็น ‘ซูเปอร์แอปฯ สำหรับประชาชน’ อย่างแท้จริงตามเป้าหมายของรัฐบาล

DGA ผสานพลัง 72 หน่วยงานรัฐ ปชส.ชวนโหลดซูเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ให้ปชช.เข้าถึง 143 บริการรัฐรวดเร็ว ช่องทางเดียว!
DGA ผสานพลัง 72 หน่วยงานรัฐ ปชส.ชวนโหลดซูเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ให้ปชช.เข้าถึง 143 บริการรัฐรวดเร็ว ช่องทางเดียว!
DGA ผสานพลัง 72 หน่วยงานรัฐ ปชส.ชวนโหลดซูเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ให้ปชช.เข้าถึง 143 บริการรัฐรวดเร็ว ช่องทางเดียว!

นางไอรดา เหลืองวิไล กล่าวว่า DGA ได้พัฒนาแอปฯ ทางรัฐขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น One Stop Service สำหรับประชาชน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้หน่วยงานรัฐนำข้อมูลและบริการสำคัญมาเชื่อมโยงให้บริการผ่านแอปฯ ทางรัฐมาโดยตลอด แต่เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดันบริการให้ประชาชนให้รู้จักอย่างทั่วถึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก ในขณะที่งบประมาณภาครัฐมีอยู่จำกัด DGA ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของหน่วยงานพันธมิตรที่มีบริการบนแอปฯ ทางรัฐอยู่แล้ว จึงขอเชิญชวนรวมพลังในการช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสาร สื่อโซเชียลมีเดีย และกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันผลักดันให้แอปฯ ทางรัฐเป็นที่รู้จักเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการรัฐให้ได้มากที่สุด โดยทุกหน่วยงานสามารถขอข้อมูลจำนวนการใช้บริการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานผ่านแอปฯ ทางรัฐนำไปนับรวมจำนวนผู้เข้าใช้ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานโดยตรงได้ด้วย

ทั้งนี้ในอนาคตอันใกล้ รัฐบาลได้เตรียมการให้ ‘ทางรัฐ’ เป็นซูเปอร์แอปฯ สำหรับประชาชน ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการประชุมหารือในครั้งนี้ว่าแต่ละหน่วยงานจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้แอปฯ ทางรัฐเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้อย่างไร ซึ่งคาดหวังว่าเมื่อรัฐบาลประกาศให้ ‘ทางรัฐ’ เป็นซูเปอร์แอปฯ อย่างเป็นทางการแล้วจะได้เห็นบริการสำคัญๆ ของทุกหน่วยงานให้บริการบนแอปฯ ทางรัฐพร้อมแล้ว เพื่อให้แอปฯ ทางรัฐเป็นศูนย์กลางการให้บริการรัฐที่ช่วยให้ประชาชนสะดวกและเข้าถึงง่ายที่สุด

DGA ผสานพลัง 72 หน่วยงานรัฐ ปชส.ชวนโหลดซูเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ให้ปชช.เข้าถึง 143 บริการรัฐรวดเร็ว ช่องทางเดียว!

นางไอรดา เหลืองวิไล กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นที่หลายฝ่ายมักมีคำถามว่า “ในแต่ละหน่วยงานก็มีแอปฯ อยู่แล้วทำไมต้องมาเชื่อมให้บริการผ่านแอปฯ ทางรัฐอีก ประเด็นคือ บริการรัฐที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยของประชาชนนั้น หากต้องการให้ครบนอกจากจะต้องติดตั้งลงมือถือหลายร้อยแอปฯ แล้ว การพิสูจน์ยืนยันตัวตนของแต่ละแอปฯ หากไม่ได้ใช้ Digital ID ก็ต้องจำรหัสผู้ใช้ รหัสผ่านหลายชุด ซึ่งทุกประเทศต้องเจอปัญหาแบบเดียวกันนี้ในท้ายที่สุดก็ค่อยๆ พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับประชาชน สำหรับภาคธุรกิจ และสำหรับชาวต่างชาติขึ้นมาเช่นกัน ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือสามารถติดตั้งแอปฯ เดียวก็ติดต่อราชการหลายๆ เรื่องผ่านช่องทางเดียวได้ เป็นต้น การนำบริการสำคัญของแต่ละหน่วยงานมาเชื่อมโยงบนแอปฯ ทางรัฐนอกจากเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เท่ากับแต่ละหน่วยงานสามารถให้บริการประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นด้วย เปรียบเสมือนการที่แต่ละหน่วยงานต้องการประชาสัมพันธ์หรือให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ก็เพราะไลน์มีฐานลูกค้าและสามารถเข้าถึงคนได้จำนวนมาก ซึ่งก็เป็นเป้าหมายของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของทุกประเทศที่ต้องการทำ OSS สำหรับประชาชนนั่นเอง สำหรับความสำเร็จที่ผ่านมาทาง DGA ขอขอบคุณสำนักงาน กพร.ที่ให้ร่วมมือมาตั้งแต่ต้นทั้งในด้านการผลักดันให้เกิดบริการสำคัญโดยเฉพาะบริการที่เป็น OSS รวมถึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เชื่อมบริการเข้ามาทำให้แอปฯ ทางรัฐมีบริการภาครัฐเพิ่มมากขึ้นเรื่อยจนค่อยๆ ก้าวสู่การเป็นซูเปอร์แอปฯ สำหรับประชาชนในที่สุด”

DGA ผสานพลัง 72 หน่วยงานรัฐ ปชส.ชวนโหลดซูเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ให้ปชช.เข้าถึง 143 บริการรัฐรวดเร็ว ช่องทางเดียว!
DGA ผสานพลัง 72 หน่วยงานรัฐ ปชส.ชวนโหลดซูเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ให้ปชช.เข้าถึง 143 บริการรัฐรวดเร็ว ช่องทางเดียว!

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแอปฯ ทางรัฐมีบริการเด่น 143 บริการ มียอดดาวน์โหลดสะสมกว่า 920,446 ครั้ง มีปริมาณการใช้สะสมกว่า 13,075,984 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 67) ตัวอย่างบริการยอดนิยมที่ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านแอปฯ ได้ เช่น การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและใบขับขี่และการแจ้งเตือนต่อภาษีรถ เช็กข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุปฟรี! เช็กเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รวมถึงบริการค่าน้ำ ค่าไฟ ใบสั่งจราจร ที่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code ได้ และบริการที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น บริการขอคัดสำเนาคำพิพากษาและคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง แจ้งอายัดบัญชีธนาคาร เป็นต้น โดยที่ผ่านมา DGA มีกิจกรรมความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์บริการบนแอปฯ ทางรัฐทั้งภาครัฐและเอกชนเช่น กองทัพบก, กรมประชาสัมพันธ์, กระทรวงมหาดไทย, พม., สสว., กอช. และอินทนิล เป็นต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างดียิ่งมาโดยตลอด และได้รับความสนใจจากหน่วยงานรัฐนำบริการมาเชื่อมโยงบนแอปฯ ทางรัฐอย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ทางรัฐ.com