สถาบัน TDGA by DGA นำคณะผู้บริหารที่เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13 (e-GEP#13) ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


24 January 2567
102
สถาบัน TDGA by DGA นำคณะผู้บริหารที่เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13 (e-GEP#13) ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

TDGA หรือ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงาน DGA นำโดย ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำคณะผู้บริหารที่เข้าอบรมในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13 (e-GEP#13) ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-20 มกราคม 2567 โดยเข้าเยี่ยมคารวะท่านกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมรับฟังการบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานด้านดิจิทัลทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่ Shanghai Urban Planning Exhibition Center, Minhang District Administrative Service Management Center, บริษัท Alibaba Group, Industry Park (E-Fashion Town) และ บริษัท Huawei เป็นต้น

   
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จากความสำเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศที่เป็นผู้นำด้านรัฐบาลดิจิทัลของโลก และนำองค์ความรู้กลับมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป