กระทรวงมหาดไทย จับมือ DGA เดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน “เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ” ผ่านซูเปอร์ ‘แอปฯ ทางรัฐ’ ได้แล้ววันนี้!


27 November 2566
878
กระทรวงมหาดไทย จับมือ DGA เดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน “เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ” ผ่านซูเปอร์ ‘แอปฯ ทางรัฐ’ ได้แล้ววันนี้!

กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือ แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ ซูเปอร์แอปภาครัฐที่รวมหลากหลายบริการภาครัฐไว้ในแอปพลิเคชันเดียว สร้างชีวิตที่สะดวกสบายให้คนทุกกลุ่มทุกท้องถิ่น ผ่านบริการภาครัฐจากกระทรวงมหาดไทยที่ ‘ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที’ สามารถเช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการได้ง่ายๆ บนแอปฯ ทางรัฐ โดยความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยา และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ณ โถงหน้าห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย จับมือ DGA เดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน “เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ” ผ่านซูเปอร์ ‘แอปฯ ทางรัฐ’ ได้แล้ววันนี้!
กระทรวงมหาดไทย จับมือ DGA เดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน “เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ” ผ่านซูเปอร์ ‘แอปฯ ทางรัฐ’ ได้แล้ววันนี้!

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีที่จะได้เปิดการให้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจตามนโยบายรัฐบาลที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารประเทศให้เข้าสู่ยุค Digital Government โดยเมื่อข้อมูลทั้งหลายถูกนำเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้ว ประเทศก็จะได้ทั้งการบริหารงานที่โปร่งใส และการให้บริการที่สะดวกสบาย สำหรับประชาชนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์บริการ ทั้งการพัฒนาบริการเดิม และเสริมบริการใหม่ จะช่วยลดขั้นตอนการติดต่อราชการที่ซ้ำซ้อนลง และสามารถตอบสนองความต้องการของคนยุคนี้ ในการเข้าถึงบริการของรัฐได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดปัญหาดังที่เราทุกคนเคยมีประสบการณ์ของความหงุดหงิดเวลาอยากจะทำอะไรนอกเวลาราชการแล้วทำไม่ได้ ต้องมาเสียเวลาทำการทำงานเพื่อไปติดต่อราชการตามเวลาราชการ “ความรู้สึกแบบนั้นจะหายไป เมื่อเราเข้าสู่ความเป็น Digital Government โดยสมบูรณ์” ซึ่งการรวมศูนย์บริการภาครัฐให้เป็น “พอร์ทัลกลาง” ก็ถือว่าเป็น Game Changer เป็นปัจจัยที่จะทำให้ “รัฐบาลดิจิทัล” เกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้ การที่ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ได้นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ รองรับผู้ใช้งานกว่า 14 ล้านคน ในครั้งนี้ ถือว่าสอดคล้องกับอัตลักษณ์ในการทำงานของชาวกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างยิ่ง คือ การทำงานด้วยความ “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สนองตอบความต้องการของประชาชน” นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติม

กระทรวงมหาดไทย จับมือ DGA เดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน “เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ” ผ่านซูเปอร์ ‘แอปฯ ทางรัฐ’ ได้แล้ววันนี้!

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยให้เกียรตินำบริการ “ตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ” เข้าร่วมให้บริการบนซูเปอร์แอปฯ ทางรัฐ สะท้อนถึงการก้าวสู่องค์กรดิจิทัลที่มีความสอดคล้องคล่องตัว เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะผลักดันให้แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ เสมือน ‘ซูเปอร์แอปของภาครัฐ’ ที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในแอปพลิเคชันเดียว 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า ความเป็นซูเปอร์แอปภาครัฐของ ‘ทางรัฐ’ ที่รวบรวมบริการสำคัญของภาครัฐไว้ในที่เดียว ส่งผลให้มีบริการภาครัฐได้รับความนิยมมากมาย เช่น บริการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาล เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุป สิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมถึงบริการค่าน้ำ ค่าไฟ ใบสั่งจราจร ที่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code ได้ เป็นต้น สำหรับบริการล่าสุดที่เปิดให้บริการ เช่น หลักฐานแสดงตนกำลังพลกองทัพบก บริการขอคัดสำเนาคำพิพากษาและคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบริการบนแอปฯ ทางรัฐแล้วกว่า 134 บริการ ยอดดาวน์โหลด 751,745 ครั้ง และมีปริมาณการใช้งาน (สะสม) กว่า 9.8 ล้านครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566)

นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัญหาที่ประชาชนทั่วไปไม่ทราบ หรือไม่สามารถคำนวณหาช่วงเวลาที่ต้องไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง มีความเสี่ยงในการไปยืนยันตัวตนล่าช้ากว่าที่ระเบียบกำหนด ส่งผลให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าช้าและจำนวนเงินเบี้ยยังชีพที่ได้รับน้อยลงกว่าสิทธิที่ควรจะได้ หรือต้องการทราบข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการในแต่ละเดือน ก็จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาสอบถามข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะ และยิ่งถ้าต้องการข้อมูลจากหลายหน่วยงานก็ต้องเดินทางไปหลายแห่งอีก จึงเป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากให้กับประชาชนที่ต้องการความสะดวก ซึ่ง “แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” คือ แอปพลิเคชันที่รวบรวมบริการที่สำคัญของภาครัฐมาไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ที่ให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยในปัจจุบันแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” มีบริการที่พร้อมให้บริการประชาชนกว่า 134 บริการ โดยมีบริการจากภาครัฐที่น่าสนใจมากมาย เช่น บริการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาล เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมถึงฐานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่จะมีการเปิดตัวในวันนี้ เป็นการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 รวมถึงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งรัฐบาลมีเจตนารมณ์มุ่งผลักดันให้แผนนี้เป็นระบบกลางของประเทศ (Citizen Portal) ที่รวบรวมงานบริการภาครัฐไว้ในแหล่งเดียว เพื่อให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อราชการผ่านทางออนไลน์

ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากการที่ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน จึงได้ร่วมกับ DGA และ สำนักงาน ก.พ.ร. นำบริการสำหรับผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีความพิการ ให้สามารถตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านแอปฯ ทางรัฐ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการสร้างประเทศให้ทันสมัย (Smart Nation) เพื่อชีวิตของคนไทยที่ง่ายขึ้น (Smart Life) เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ติดมือถือไว้ ก็สามารถเข้าถึงบริการรัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ทางรัฐ.com