ครั้งแรก! ของไทย ขอคัดคำพิพากษา คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ผ่านซุปเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ได้แล้ววันนี้ ตอกย้ำนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล


15 November 2566
442
ครั้งแรก! ของไทย ขอคัดคำพิพากษา คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ผ่านซุปเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ได้แล้ววันนี้ ตอกย้ำนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล

สำนักงานศาลปกครองร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดพิธีเปิดบริการ “การขอคัดคำพิพากษา/คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง” บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ส่งเสริมและผลักดันซูเปอร์แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ เพิ่มความสะดวกประชาชน เข้าถึงบริการสำนักงานศาลปกครองได้ง่าย ช่วยลดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทาง โดยมี นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดบริการ และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวขอบคุณศาลปกครองที่นำบริการเข้าร่วมบนซูเปอร์แอปฯ ทางรัฐ พร้อมด้วย นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และ นางสาวอภิณ์หพร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงาน DGA

ครั้งแรก! ของไทย ขอคัดคำพิพากษา คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ผ่านซุปเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ได้แล้ววันนี้ ตอกย้ำนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล
ครั้งแรก! ของไทย ขอคัดคำพิพากษา คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ผ่านซุปเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ได้แล้ววันนี้ ตอกย้ำนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล

นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดบริการของสำนักงานศาลปกครองยกระดับไปสู่บริการดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างทั่วถึง มีการยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานบริการดิจิทัลของภาครัฐ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ DGA ช่วยสนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัล และช่วยขยายช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของศาลปกครองได้สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น สำนักงานศาลปกครองมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและบริการดิจิทัลสาธารณะของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และคาดหวังว่าการเชื่อมโยงบริการของสำนักงานศาลปกครองนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติรรมทางปกครองผ่านระบบดิจิทัล โดยสามารถยื่นคำขอคัดและสืบค้นข้อมูลคำพิพากษา/คำสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และอีกหนึ่งบริการสำคัญของสำนักงานศาลปกครองสำหรับประชาชน คู่กรณี และหน่วยงานรัฐสามารถยื่นฟ้องคดีปกครองได้ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ผ่านเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ครั้งแรก! ของไทย ขอคัดคำพิพากษา คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ผ่านซุปเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ได้แล้ววันนี้ ตอกย้ำนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล
ครั้งแรก! ของไทย ขอคัดคำพิพากษา คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ผ่านซุปเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ได้แล้ววันนี้ ตอกย้ำนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการในการสนับสนุนสำนักงานศาลปกครองเพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ที่มีความสอดคล้อง คล่องตัว เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการสร้างประเทศให้ทันสมัย (Smart Nation) เพื่อชีวิตของคนไทยที่ง่ายขึ้น (Smart Life) เพราะ DGA เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างประเทศที่ดีและทันสมัยจะส่งผลให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดย DGA ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนได้พัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐ เพื่อให้เป็นซุปเปอร์แอปที่เป็นเสมือนศูนย์รวมการให้บริการที่ใหญ่ที่สุดจากทุกหน่วยงานรัฐ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐที่มีมากกว่า 134 บริการ ได้ง่าย ครบ จบทุกช่วงวัย ติดต่อภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์ ลดความยุ่งยากที่เคยเจอในแบบเดิมๆ ซึ่งปัจจุบัน แอปฯ ทางรัฐมียอดดาวน์โหลดสะสมกว่า 743,468 ครั้ง มีปริมาณการใช้งาน (สะสม) 9.5 ล้านครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2566) จึงอยากเชิญชวนประชาชนทุกท่านเพียงดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐติดมือถือไว้ก็ช่วยให้สามารถใช้บริการรัฐได้แบบไม่ยุ่ง ไม่ยากไม่เยอะ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ ทางรัฐ.com