DGA จัดงานมอบรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566 โชว์นวัตกรรมเพื่องานบริการประชาชนในท้องถิ่น


30 October 2566
181

DGA จัดงานมอบรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566 โชว์นวัตกรรมเพื่องานบริการประชาชนในท้องถิ่นแข่งขันให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ในงาน  “มอบรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลให้ 20 อปท.จากทั่วประเทศ

โดยมี ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย  ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติเข้าร่วมงานมอบรางวัลในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุม ซี อาเซียน พระราม 4 อาคารไทยเบฟควอเตอร์ กรุงเทพฯ

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า สำหรับปีนี้มี DGA มีความยินดีอย่างยิ่งที่ อปท. ทั่วประเทศให้ความสำคัญเรื่องการยกระดับสู่ท้องถิ่นดิจิทัลร่วมส่งผลงานเข้ามามากกว่า 100 ผลงาน ขอให้กำลังใจกับทุก อปท. มุ่งมั่นพัฒนาขยายผลต่อยอดบริการต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของท่าน และส่งผลงานเข้ามาประกวดอีกในการประกวดครั้งหน้า เพื่อร่วมกันพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริงในระดับท้องถิ่นต่อไป