จะสมัครงานหรือจะเรียนต่อใช้ Digital Transcript ก็ง่าย ไม่ต้องใช้กระดาษ


18 July 2566
233

จะสมัครงานหรือจะเรียนต่อใช้ Digital Transcript ก็ง่าย ไม่ต้องใช้กระดาษ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการปลอมแปลงเอกสาร ก็สะดวกทั้งผู้ให้ผู้รับ

สนใจดูข้อมูลหน่วยงานที่พร้อมรับและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 80 แห่ง

คลิกเลย 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-transcript/

🔎 ตรวจสอบ Digital Transcript ว่าของจริงหรือไม่ได้ที่ 📍 https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate