DGA จับมือ 3 หน่วยงาน สำนักงาน ก.พ.ร. สคก. ETDA ก้าวสู่มิติใหม่ราชการไทย


3 July 2566
82

DGA จับมือ 3 หน่วยงาน สำนักงาน ก.พ.ร. สกค. ETDA ก้าวสู่มิติใหม่ราชการไทยจัดประชุมชี้แจงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมติ ครม. เปิดความร่วมมือตอบโจทย์ “อนาคตประเทศไทยกับรัฐบาลดิจิทัล”

รับชมรายละเอียดการชี้แจงฯ ได้ที่ 📍 https://fb.watch/l2AM05UdFH/

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 👉 https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-news/93401/