เปิดมุมมองหน่วยงานพร้อมรับ Digital Transcript หนุนGen Zและนักศึกษาใช้สมัครงานหรือศึกษาต่อก็สะดวกง่าย


27 June 2566
49

เปิดมุมมองหน่วยงานพร้อมรับ Digital Transcript โดย คุณรัชมาลย์ สุจิตจร  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหารองค์กร ก.ล.ต. หนุน Gen Z และนักศึกษาทุกระดับการศึกษาใช้ Digital Transcript ในการเรียนต่อ หรือสมัครงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและการใช้กระดาษ โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มาอัปเดตให้ฟังถึงความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 80 แห่ง พร้อมเชิญชวนให้มาเข้าร่วมยกระดับการศึกษาไทยสู่องค์กรดิจิทัลไปพร้อมกัน

สนใจดูข้อมูลหน่วยงานที่พร้อมรับและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-transcript/

🔎 ตรวจสอบ Digital Transcript ว่าของจริงหรือไม่ได้ที่ 📍 https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate