DGA พร้อมเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ เชื่อมต่อทุกภาคส่วน มุ่งสู่การสร้าง Smart Nation Smart Life


13 February 2566
138

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวแสดงวิสัยทัศน์เดินหน้าทรานส์ฟอร์มรัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในงาน “Connect to be Better” แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ DGA ที่จะเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และเชื่อมต่อทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่การสร้าง Smart Nation Smart Life เพื่อให้ประเทศไทยทันสมัย และชีวิตคนไทยง่ายขึ้น ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566