DGA กับบทบาทใหม่ ‘Smart Connector’


2 February 2566
465

DGA กับบทบาทใหม่Smart Connector ผู้เชื่อมโยง ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อทำงานให้รัฐบาลดิจิทัลเป็นจริง

DGA พร้อมนำพาประเทศให้ทันสมัยก้าวหน้าทันโลก คือความภูมิใจของคนไทยทุกคน เราจะเป็นองค์กรที่จะเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนเพื่อทำให้ชีวิตคนไทยดียิ่งขึ้น

‘Smart Nation Smart Life ประเทศทันสมัยชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น’

Add Line DGA มาเป็นเพื่อนกันได้ที่ 📍 https://lin.ee/DJVVLYm