ความเป็นมางานมอบ ‘รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 หรือ Digital Government Awards 2022’


30 November 2565
481

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA มีความพร้อมแล้วกับการจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 หรือ Digital Government Awards 2022 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติให้กับหน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า สามารถยกระดับองค์กรสู้การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อส่งเสริมบริการภาครัฐหลากหลายรูปแบบสู่ประชาชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง . DGA หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมอบรางวัลดิจิทัลในครั้งนี้จะสร้างแรงผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับบริการภาครัฐ ‘ให้สะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน’

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 👉 dgawards.dga.or.th