บทสรุปความภาคภูมิใจของหน่วยงานภาครัฐกับการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565


17 December 2565
194

บทสรุปความภาคภูมิใจของหน่วยงานภาครัฐกับการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Government Awards 2022) โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในพีธีพร้อมมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยเน้นย้ำ 4 แนวทางสำคัญ การบริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูล เสริมทักษะดิจิทัลกับบุคลากร เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และขยายการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานการจัดงานมอบรางวัลและภาพรวมความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ . ภายในงานมีการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 ระดับกรม 10 รางวัล ระดับจังหวัด 5 รางวัล รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล 3 รางวัล และรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 1 รางวัลพัฒนาการดีเด่น 5 รางวัล รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 19 รางวัล รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (go.th) 5 รางวัล และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล 5 รางวัล ซึ่งการมอบรางวัลจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

ดูรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 53 หน่วยงาน 📍 https://dgawards.dga.or.th/

ชม 🔴 LIVE ย้อนหลังงานมอบรางวัล DG Awards 2022” ได้ที่

Facebook DGA Thailand 📍 https://fb.watch/h7JuSBSV9v/

YouTube DGA Thailand 📍 https://youtu.be/6Vu8yze42uE