มทร.ธัญบุรี อินเทรนด์ ชู ‘Digital Transcript’ ช่วยอำนวยความสะดวกนักศึกษาลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย


15 September 2565
263

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อินเทรนด์ ชู ‘Digital Transcript’ ช่วยอำนวยความสะดวกนักศึกษา ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Innovative University ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการนำนวัตกรรมไปสอดแทรกในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อช่วยลดเรื่องระยะเวลา ลดขั้นตอนต่างๆ ลดการใช้ทรัพยากรที่สูญเสียไปกับเรื่องของเอกสารด้านการศึกษา ซึ่ง Digital Transcript สามารถตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัลได้