#โครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล อบต. ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก พัฒนาโครงการ Smart Bannoi


1 September 2565
346

นายชิงชัย ศิริโวหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ถึงผลงานและความภูมิใจที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 10 อปท. ที่ได้รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ปี 2564 โดย โครงการ Smart Bannoi มีจุดเด่น คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสมผสานกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงบริการของ อบต. ได้สะดวกขึ้นผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทุกที่ ทุกเวลา