รู้จัก ‘DGA’ กับภารกิจสร้างรัฐบาลดิจิทัลในโลกยุคใหม่ | Mission To The Moon EP.1423


25 February 2565
659

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นวัตกรรมและยุุคสมัยนำมาซึ่งเรื่องราว ทักษะ ความรู้ และความต้องการใหม่ๆ และสิ่งที่จะช่วยตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือ’ดิจิทัล’
.
ในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนและบริษัทเอกชนเท่านั้นที่ต้องปรับตัวแต่หน่วยงานต่างๆ ของรัฐก็จำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

มารู้จักหน่วยงานเบื้องหลังที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ให้มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ‘ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ’ที่จะมาร่วมพูดคุยใน Mission To The Moon EP. นี้

Mission To The Moon X DGA

สามารถรับฟังได้ที่ 👉
Facebook : https://bit.ly/3HnTrzP
YouTube : https://bit.ly/3IjNsh3
Soundcloud : https://bit.ly/3pgNheV
Spotify : https://spoti.fi/3InczQ6
Apple podcast : https://apple.co/35pvtqX
Website : https://bit.ly/3sgQHQw