อะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุค AI มาดูว่า ‘ความฝัน ความหวัง ความมุ่งหมายของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล’


18 February 2565
496

อะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุค AI มาดูว่า ‘ความฝัน ความหวัง ความมุ่งหมายของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล’ ด้วยการปรับเปลี่ยนบริการต่างๆ ของรัฐให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐส่งผลให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data

ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ในการนำไปพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่จะเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาบริการของรัฐไปสู่การให้บริการแบบ Personalized Service ตอบโจทย์ความต้องการประชาชน ที่แตกต่างกันของแต่ละคน ทั้งในด้านการให้บริการ การศึกษา การเกษตร และความปลอดภัยของเมือง ฯลฯ . มาร่วมก้าวผ่านยุคอินเทอร์เน็ตสู่ยุค AI แห่งอนาคตไปพร้อมกับเรา เพื่ออนาคตที่ดีกว่า