พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล DG Awards 2021


5 January 2565
171

รางวัล DG Awards 2021

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยกล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมในความมุ่งมั่นของหน่วยงานทั้งที่ได้รางวัลและที่กำลังเพียรพยายามอยู่ โดยขอให้ประสบความสำเร็จให้ได้โดยเร็วเพื่อจะได้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลง พลิกโฉมประเทศของเราให้ได้ในอนาคต
 
ด้าน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานมอบรางวัล DG Awards 2021 ในครั้งนี้ว่า ภาครัฐจะได้ประโยชน์เมื่อสามารถปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งในเรื่องของการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและลดขั้นตอนการทำงานในหลากหลายมิติแล้ว ยังทำให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการด้านงบประมาณได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว สามารถเพิ่มขีดสมรรถนะการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นด้วย จึงขอขอบคุณหน่วยงานแทนทุกภาคส่วนที่ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อความเจริญของประเทศชาติและความผาสุขของพี่น้องประชาชน ซึ่งเหนืออื่นใดที่มีค่าจากรางวัลที่ได้รับคือ ประโยชน์ที่ประเทศชาติได้รับนั่นเอง
 
สามารถรับชม 🔴 LIVE ย้อนหลังได้ที่
.