รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล : รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล – เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน


24 December 2564
789

Add Your Heading Text Here

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี เล่าให้ฟังถึงแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ให้ฟังว่า ปัจจุบันจะมีผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพังหลายคน จึงเกิดแนวคิดนำระบบ Smart Technology ซึ่งเป็นอุปกรณ์ GPS Tracking Device มาใช้เพื่อช่วยป้องกันเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เพียงพกติดตัวไว้ก็สามารถกดปุ่มส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ เมื่อทางศูนย์ปฏิบัติการได้รับเรื่องก็จะเข้าตรวจสอบและนำส่งสถานพยาบาลได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้พิสูจน์แล้วว่าการนำเทคโนโลยีดิทัลมาใช้นั้นช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำระบบไปเป็นต้นแบบต่อยอดในพื้นที่อื่นได้ต่อไป

นางณิชมน ฝั้นก้อม รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน เล่าให้ฟังว่า อบต.ปางหมูมีหมู่บ้านในพื้นที่ความรับผิดชอบจำนวน 13 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความห่างไกลกันมากทำให้การติดต่อราชการเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงได้ริเริ่มนำระบบ Pangmu E-Smart Service มาให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ตัวอย่างเช่น หากผู้สูงอายุอยากติดต่อราชการเรื่องใดก็สามารถให้บุตรหลานช่วยกรอกข้อมูลส่งมาขอรับบริการกับหน่วยงานได้ โดยจะได้รับการตอบกลับเพื่อแจ้งวันเวลาที่จะได้รับบริการในทันที กล่าวได้ว่าการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการให้บริการประชาชนนี้นอกจากช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 แล้ว ยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

👉 ติดตามข่าวสาร ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ DGTi คลิก 📍 dgti.dga.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center ☎ 02 612 6060