ภาพรวมความสำเร็จโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 โดย ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ DGTi และแนวคิดของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล – เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา


24 December 2564
521

Add Your Heading Text Here

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมความสำเร็จ ‘โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564’ ของ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่า ได้ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นสามารถนำไปต่อยอดการให้บริการประชาชนแก่หน่วยงานในพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ 1. เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา 2. เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 3. องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งผลงานที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของ 3 หน่วยงานยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญให้เกิดการพัฒนาการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลได้ต่อไป

ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา จ.ยะลา ได้เล่าให้ฟังถึงแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินงานในฐานะหน่วยงานอปท.ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมว่า ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงนำ Line OA มาใช้สำหรับงานให้บริการของเทศบาลนครยะลาทั้งการจองคิวสาธารณสุข จองคิวตรวจโควิด จองคิวทำบัตรประชาชน การรับเรื่องร้องเรียน การสอบถามข้อมูลการบริการด้านอื่นๆ และเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ติดตั้งฟรีไวไฟ 82 จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสใช้บริการ ได้มากยิ่งขึ้นด้วย

👉 ติดตามข่าวสาร ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ DGTi คลิก 📍 dgti.dga.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center ☎ 02 612 6060