รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หน่วยงานระดับกรม การไฟฟ้านครหลวง


7 December 2564
207

การไฟฟ้านครหลวง

นำเสนอผลงาน

– บริการผ่าน Mobile Application (MEA Smart Life)

– บริการค้นหาจุดชาร์จรถไฟฟ้า และสั่งจองหัวชาร์จ แบบเรียลไทม์ผ่าน MEA EV Application

📍 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก dgawards.dga.or.th