Digital Transcript พร้อมให้บริการแล้ว สะดวกทั้งผู้ให้และผู้รับ หมดกังวลเรื่อง Transcript ปลอม


24 November 2564
2095

รัฐบาลดิจิทัล กับงานอุดมศึกษาไทยในยุคดิจิทัล

“ดิจิทัลทรานสคริปต์” พร้อมให้บริการแล้ว‼
 
“Digital Transcript” คือ ทรานสคริปต์ในรูปแบบดิจิทัล ที่มี Digital Signature ช่วยป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้ และผู้รับสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง
 
สะดวกทั้งผู้ให้และผู้รับ จัดเก็บง่าย ส่งต่อได้รวดเร็ว หมดกังวลเรื่อง Transcript สูญหายหรือถูกปลอมแปลง
 
📍 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/36507/