พ่อแม่มือใหม่ มีแอปฯ ทางรัฐติดมือถือไว้ ช่วยเช็กสถานะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ให้ลูกน้อยได้ง่าย ๆ


29 September 2564
913

แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย ใส่ใจคนทั้งบ้าน

พ่อแม่มือใหม่ มีติดมือถือไว้ ช่วยเช็กสถานะ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ให้ลูกน้อยได้ง่าย ๆ ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เพียงโหลด แอปฯ ทางรัฐ ก็เช็กได้เลย!

iOS 📌 คลิก

Android 📌 คลิก