DGA มุ่งมั่น เดินหน้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสำนักนายกรัฐมนตรี ก้าวสู่ปีที่ 90


30 June 2564
376

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA  มุ่งมั่น เดินหน้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ สำนักนายกรัฐมนตรี ก้าวสู่ปีที่ 90 “นำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

เอกสารแนบ

1