การเปิดเผยข้อมูลผ่าน ‘ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ’ ช่วยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างไร?


29 April 2564
198

การเปิดเผยข้อมูลผ่าน ‘ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ’ ช่วยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างไร?

นพ. ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค จะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของ Open Government Data ว่า การนำข้อมูลมาแชร์กันผ่านแพลตฟอร์มกลาง นอกจากช่วยให้หน่วยงานรัฐสามารถเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ data.go.th เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ได้อย่างเสรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยให้ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่ายขึ้นด้วย