DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะจัดอบรมเตรียมความพร้อม
ยกระดับบริการสู่ท้องถิ่น


27 April 2564
672

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะก้าวสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ ได้อย่างไร? นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จะมาแชร์ให้ฟังถึงความร่วมมือ DGA และ เทศบาลเมืองแม่เหียะในการจัดอบรมระบบบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี มาอัปเดตพร้อมกันได้เลย