ระบบกลางทางกฎหมาย เปิดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายได้


26 April 2564
812
ระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นช่องทางให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายได้อย่างไร ?
 
ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จะมาเล่าให้ฟังว่า นอกจากทุกคนจะสามารถแสดงความเห็นได้โดยไม่ระบุตัวตนแล้ว ทุกๆ ความเห็นยังส่งตรงถึงมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย